Krynicki Park Linowy

Krynicki Park Linowy położony jest w lesie u podnóży Jaworzyny Krynickiej, przy drodze w kierunku dolnej stacji wyciągów narciarskich nr. II i IV (droga na Izwór). Obok parku przebiega główny, czerwony szlak, prowadzący na Jaworzynę.

Park Linowy, jak i jego otoczenie, są odpowiednim miejscem do przeprowadzenia zjazdów, spotkań i imprez integracyjnych.

Więcej informacji: www.parklinowykrynica.pl